ALLAH KURAN AYETLERİNDE, YAHUDİ VE HIRİSTİYANLAR İÇİNDE ALLAH'A İMAN EDENLER OLDUĞUNU BİLDİRMİŞTİR

 

-Gelin Birlik Olalım
-Ortak İnanç Esasları
-Ortak İbadetler ve Ahlaki Değerler
-Barışa Davet
-İslam'da Kitap Ehli
-Ortak Fikri Mücadele
-Radikalizm Tehlikesine Karşı Birleşmek
-İslam Tarihinde Kitap Ehli
-İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
-Gazete Kupürleri

Diğer Bölümler
 • Hz.İbrahim ve Hz.Lut
 • Hz.Yusuf
 • Hz.Musa
 • Hz.Süleyman
 • Hz.Meryem
 • Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir, Allah'ın Peygamberidir
 • Hz.İsa Ölmedi
 • Hz.İsa Gelecek
 • Hz.Muhammed
 • Adnan Oktar Makale ve Röportajlarında Hıristiyanlık • görüşmeler


  Sayın Adnan Oktar'ın Başhaham Yisrael Meir Lau'nun ile görüşmesinden resimler
  - İstanbul
  (18 Ekim 2011) >>>


  A
  dnan Oktar'ın İsrail Heyetiyle birlikte basın toplantısı
  (12 Mayıs 2011) >>>


  Sayın Adnan Oktar'ın 12 Mayıs 2011 tarihli basın toplantısından fotoğraflar >>>


  Dindar masonların Küçük Ayasofya Camii'nde namaz kılarken görüntüleri (24 Ekim 2010) >>>

  guests from Derusha- Publishing
  Adnan Oktar'ın HarunYahya.tv'deki Derusha Publishing (ABD)'den Musevi misafirleriyle canlı sohbeti (14 Nisan 2010) >>>

  israil ile basın toplantısı
  Adnan Oktar'ın İsrail'den gelen yetkililer ve dini liderlerle yaptığı Basın Toplantısı (20 Ocak 2010) - Film >>>

  Adnan Oktar'ın İsrail'den gelen yetkililer ve dini liderlerle yaptığı Basın Toplantısı (20 Ocak 2010) - Deşifre Metni >>>

  israildelegasyon
  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği Canlı TV programı (19 Ocak 2010)- Film >>>

  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği Canlı TV programı (19 Ocak 2010)- Deşifre Metni >>>

  israildelegasyon
  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği basın toplantısından fotoğraflar>>>

  Adnan Oktar'ın İsrail Heyeti ile gerçekleştirdiği TV programından fotoğraflar>>>

   

  - Musevilerin Kral Mesih'in gelişini heyecan içinde beklemeleri ve onun çıkış alametlerini takip etmeleri gerekir >>>

  - Osmanlı döneminde Kitap Ehline sevgi ve merhamet >>>

  - Peygamberimiz (S.A.V) ve 4 halife döneminde Yahudilere ve Hıristiyanlara yapılan uygulamalar >>>

  - Mehdiyet dönemi Müslümanların, Musevilerin ve Hıristiyanların birlikte huzur içinde yaşayacakları bir dönemdir >>>

  - İslam dünyasında bir ilk: Adnan Oktar Museviler ve Müslümanların arasında kardeşliği tesis ediyor >>>

  - Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler aynı Allah'a inanırlar >>>

  - Hz. İsa (A.S.)'nın fiziksel özellikleri ve kıyafetleri >>>

  - Hz. İsa (as) Allah değildir, Allah'ın bir tecellisidir. >>>

  - Evanjelik masonların İncil'e dayandırmaya çalıştıkları sahte izahlara dikkat >>>

  - Samimi Museviler de tevhid inancına bağlı, Allah'ın bizlere emaneti olan kardeşlerimizdir >>>

  - Terorizmi İslama maletmeye çalışan zihniyet, terörizmin asıl kayndığı olan Darwinist zihniyettirdir >>>
  - Kuran'da adalet ile ilgili ayetler >>>
  - Kuran'da affedicilik ile ilgili ayetler >>>


  - Hz. Mehdi (a.s.) görülmemiş bir adalet anlayışına sahip olacaktır. >>>
  - Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki barış ve huzur ortamı >>>
  - Tevrat'a göre Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki barış ve huzur ortamı >>>


  Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birleşelim. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler bu şekilde ortak bir kelimede birleştiklerinde, birbirlerinin düşmanı değil dostu olduklarını anladıklarında, asıl düşmanın ateizm ve dinsizlik olduğunu gördüklerinde ve birlikte bu fikirlere karşı ilmi bir mücadele yürütüldüğü takdirde, asırlardır süren çatışmalar, husumetler, korkular, terör eylemleri sona erecektir...

  Hak dinler, temelde aynı inanç ve ahlaki modeli insanlara sunmuşlardır. Hepsi, Allah'ın varlığı, birliği, insanın ve tüm varlıkların yaratılış amaçları, Allah'ın beğendiği ideal tavır ve yaşam biçiminin nasıl olması gerektiği, iyi, kötü, doğru, yanlış kavramlarının neler oldukları, sonsuz yaşam için neler yapması gerektiği gibi konularda aynı inanç esaslarına sahiptir.

  İnsanın, izlemesi gereken yol Rabbimiz'in bildirdiği yol olmalıdır. Allah her dönemde elçileri ve kitapları aracılığıyla insanlara yol göstermiş, razı olacağı düşünce, davranış, ahlak ve yaşam biçimini insanlara haber vermiştir. Allah'ın emrine uyan ve güzel davranışlar gösterenler, hem dünyada hem de ahirette güzel bir yaşamı umabilirler.


  Kuran'dan önce indirilen hak kitaplarda da Kuran'la uyum içinde olan bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerde sevgiye, barışa ve sevgiye teşvik içeren açıklamalara, şiddetin ve zulmün yasaklandığına dair emirler bulunmaktadır.

  İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti arasında bir çatışma olamaz, çünkü Batı medeniyetinin temellerini oluşturan Yahudi-Hıristiyan inancı, İslam'la çatışma değil uyum ve ittifak içindedir..

  İman edenlerin birlik olup tüm din-dışı ideolojilere karşı yapacakları bir fikri mücadele özlenen barış ve huzuru sağlayacaktır. Allah ayetlerinde şu şekilde buyurmaktadır:

  İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)


  Zararlı ve yıkıcı bir hareket olmasına rağmen radikalizmin taraftar toplayabilmesinin temelinde cehalet yatmaktadır. Gereği gibi bilgilendirilmeyen ya da yanlış veya tek taraflı bilgilendirilen kitleler aşırı akımların etkisi altına girebilmekte, bu akımların öne sürdüğü fikirleri muhakeme etmeden kabullenebilmektedirler.
  Üç İlahi dinin mensuplarının el birliği ile yürütecekleri fikri çalışmalar, radikalizme zemin hazırlayan koşulların ortadan kaldırılmasına aracı olacaktır.

  Tarihte, İslam idaresi altındaki Hıristiyan ve Yahudilerin konumunu tarafsız bir gözle inceleyen herkes açık bir gerçekle karşılaşacaktır: Kitap Ehli, İslam idaresi altında her zaman huzur ve güvenlik içinde yaşamıştır. Hatta, kimi zaman başka idarelerin altında zulüm görerek, İslam topraklarına sığınmışlar ve aradıkları güveni Müslüman ülkelerde bulmuşlardır.

  Son yıllarda İlahi dinler arasında, birbirini anlama ve sempatiye dayalı sıcak bir yakınlaşma yaşanmaktadır.

  Kuran'ı incelemeden, birtakım uygulamaların Kuran'da yeri olup olmadığını bilmeden, İslamiyet ve Müslümanlar hakkında yorum yapılması son derece hatalıdır. Tek bir topluluğun veya toplumun yaşam tarzını ele alarak, İslam'ı anlamaya çalışmak kişiyi çok yanıltabilir. Öyleyse öncelikli olarak yapılması gereken gerçek İslam'ın öğrenilmesi olmalıdır.

   

   
  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player


  KUTSAL MEKANLAR


  MUSEVİLER NAMAZ KILIYOR

  KARAİM MUSEVİLERİ NAMAZ KILARKEN

  De ki: "İster ona inanın, ister inanmayın: O, daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman, çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler." Ve derler ki: "Rabbimiz yücedir, Rabbimizin va'di gerçekten gerçekleşmiş bulunuyor."
  Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor.
  De ki: "Allah, diye çağırın, 'Rahman' diye çağırın, ne ile çağırırsanız; sonunda en güzel isimler O'nundur." Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma, bu ikisi arasında (orta) bir yol benimse. Ve de ki: "Övgü (hamd), çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan ve düşkünlükten dolayı yardımcıya da (ihtiyacı) bulunmayan Allah'adır." Ve O'nu tekbir edebildikçe tekbir et.

  (İsra suresi, 107-111)


  HIRİSTİYANLAR NAMAZ KILIYOR


  Masonlar ve Tapınakçılar namaz kılıyor 1 >>

  Masonlar ve Tapınakçılar namaz kılıyor 2 >>


  HZ. İSA GELECEK (138 alamet) >>

  Birçok kimsenin sandığının aksine Hz. İsa çarmıha gerilip öldürülmemiş, başka bir sebeple de ölmemiştir. Kuran'da onu asamadıkları ve öldüremedikleri kesin bir şekilde belirtilir ve Allah'ın onu Kendi katına yükselttiği haber verilir. Hiçbir ayette Hz. İsa'nın öldüğünden ya da öldürüldüğünden söz edilmez. Bunların yanı sıra, Kuran'da Hz. İsa hakkında öyle bilgiler verilir ki, bunlar tarihte henüz gerçekleşmemiştir ve bu olayların gerçekleşmesi ancak Hz. İsa'nın yeryüzüne geri dönmesi ile mümkün olacaktır. Kuran'ın haber verdiği olayların gerçekleşeceğinden ise hiçbir kuşku yoktur.
  TEVRAT'IN DİLİNDEN TEVRAT

  (Musevi okuyucumuz Hazan tarafından gönderilmiştir.)

  MAKALELER

  "Medeniyetler Çatışması" Darwinist Zihniyetin Ürünüdür
  Kenan Diyarı Tüm İlahi Dinler İçin Barış ve Esenlik Yurdu Olmalıdır
  Diyalog Düşüncesi Doğru mu, Yanlış mı?
  Sağduyulu Yahudilerin İsrail'in Şiddet Politikalarına Tepkileri
  Dünya Bir "İslam Birliği"ne Muhtaç
  Radikalizm Yanılgısı
  HZ. İSA'YI BEKLEMEK: Hıristiyanlar ve Müslümanlar İçin Ortak Bir Müjde
  Hz. Muhammed'in (sav) Kitap Ehli'ne Karşı Örnek Tutumu
  Dünya Tarihinde Bir Dönüm Noktası:
  ATEİZMİN ÇÖKÜŞÜ
  İsraillilere Çağrı
  Dünyayı ayağa kaldıran film ve Hz. İsa
  Hıristiyan Dünyası Ateist Siyonizme Karşı Dikkatli Olmalıdır
  Hz. Mehdi (A.S.), sel gibi kan akıtmak isteyen deccal taraftarlarının oyununu bozacaktır
  İran ve İsrail arasında savaş olmayacak, yalan haberlerle gündemin meşgul edilmesi doğru değil
  Haman kelimesi
  Hz. Mehdi (A.S.)'ın zuhurunun, Hz. İsa (A.S)'ın ise nüzulünün beklendiği Ahir Zamanda devlet adamlarında Allah'a ve dine yöneliş hızlanmıştır
  Tevrat'tan Hikmetler
  ve Güzel Öğütler

  Kuran, Tevrat, Zebur ve
  İncil'de Hz. Mehdi (as
  )

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

  Adnan Oktar

  ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN KİTAP EHLİ İLE İLGİLİ SEÇME BÖLÜMLER

  ADNAN OKTAR: "GELİN ORTAK BİR KELİMEYE GELELİM. ALLAH’IN BİRLİĞİNE...">>>

  ADNAN OKTAR: MUSEVİLER PEYGAMBER SOYUDUR >>>

  ADNAN OKTAR: HIRİSTİYANLARI, MUSEVİLERİ ALLAH DOSTU OLARAK GÖRÜYORUM >>>

  EHL-İ KİTAP KARDEŞLERİMİZDİR >>>

  SAYIN ADNAN OKTAR'IN KİTAP EHLİ KONUSUNDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN ÖRNEKLER >>>

   

  Kuran-ı Kerim

  ADNAN OKTAR'IN KİTAP EHLİ İLE GÖRÜŞMELERİ

  Sayın Adnan Oktar'ın Başhaham Yisrael Meir Lau ile A9 TV'deki canlı sohbeti (18 Ekim 2011; 15:00) >>>

  Mishpacha Dergisinde, Başhaham Yisrael Meir Lau'nun Sayın Adnan Oktar'la Görüşmesi - İsrail/Mishpacha Dergisi (26 Ekim 2011) >>>

  Sayın Adnan Oktar'ın İsrail'den gelen üst düzey Haham misafirleri ile A9 TV'deki canlı sohbeti (10 Ekim 2011; 15:00) >>>

  Adnan Oktar'ın Talk Radio Network -The Rusty Humphries Show (ABD) röportajı (3 Haziran 2010) >>>

  Adnan Oktar'ın Martin Dzuris Show radyo röportajı (5 Nisan 2010) >>>
  Adnan Oktar'ın The Leslie Marshall Show röportajı (9 Mart 2010) >>>
  Adnan Oktar'ın Kurv Talk Radio, Colonel Ray Show'daki canlı röportajı (Teksas, ABD) (23 Şubat 2010) >>>
  Adnan Oktar'ın News Talk News 1070 KNTH röportajı (Houston, Teksas, ABD) (21 Şubat 2010) >>>
  Adnan Oktar'ın One Legacy Radio röportajı (Los Angeles, ABD) (16 Şubat 2010) >>>
  Adnan Oktar'ın Allan Handelman Show, FM Talk WZTK, Kuzey Carolina, ABD röportajı (9 Şubat 2010) >>>

  Adnan Oktar'ın American Public Tv Röportajı - 1. Bölüm - (24 Aralık 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın American Public Tv Röportajı - 2. Bölüm - (25 Aralık 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın Republic Broadcasting Network - Hesham Tillawi ile canlı röportajı (12 Haziran 2010) >>>

  Adnan Oktar'ın Hesham Tillawi (Republic Broadcasting Network) Röportajı (19 Aralık 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın Current Issues Tv - Hesham Tillawi canlı telefon röportajı (1 Mayıs 2009) >>>

  Rabbi Yehuda Glick ve Adnan Oktar'ın canlı yayın sohbeti
  (3 Aralık 2009) >>>
  Sanhedrin Hahamları ve Adnan Oktar'ın canlı yayın sohbeti
  (1 Aralık 2009) >>>
  Haham Menachem Froman ve Adnan Oktar'ın canlı yayın sohbeti (10 Kasım 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın James Allen Show röportajı
  (24 Ekim 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın Mac's World Live röportajları
  (20 Ekim 2009) >>>
  (6 Kasım 2009) >>>

  Adnan Oktar'ın Steve Gilmour - Talk Radio Europe röportajı

  - 3 Haziran 2010 >>>
  - 5 Ekim 2009 >>>
  - 29 Eylül 2009 >>>
  - 24 Eylül 2009 >>>

  Adnan Oktar'ın Jesse Woodrow röportajı
  (15 Eylül 2009)>>>
  Adnan Oktar'ın Tamar Yonah röportajı,
  İsrail Ulusal Radyosu
  (13 Ağustos 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın Sanhedrin Hahamlarıyla Görüşmesi
  (1 Temmuz 2009)>>>
  Adnan Oktar'ın Joel Richardson röportajı
  (22 Haziran 2009)>>>

  Adnan Oktar'ın Detroit Christian Radio WMUZ röportajı (17 Kasım 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın ABN Radio röportajı (15 Kasım 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın Newstalk KXYL canlı röportajı (Teksas, ABD) (11 Kasım 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın ABC Televizyonu (Avustralya) röportajı (10 Kasım 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın The Washington Post röportajı (26 Ekim 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın Christianity Today Dergisi röportajı (27 Mayıs 2009) >>>
  Adnan Oktar'ın BBC röportajı (10 Ekim 2008) >>>
  Adnan Oktar'ın Der Spiegel röportajı (14 Eylül 2008) >>>
  Adnan Oktar'ın Dagbladet Information (Danimarka) röportajı (7 Eylül 2008)>>>
  Adnan Oktar'ın Le Monde röportajı (18 Mayıs 2008) >>>
  Adnan Oktar'ın İsrailli öğrencilerle görüşmesi
  24 Eylül 2009

   
  DİĞER LİNKLER

  Terör sevgiyle yenilir
  İslam Birliğine Çağrı
  Allah Sevgisi
  Hz. İsa
  Hz. Mehdi
  Tevrat'tan Hikmetler ve Güzel Öğütler
  Kutsal Kitaplarda Mehdi
  Mesih İsa
  Yaşanan Ahirzaman
  İslam'a Davet  Satın Al
  Acrobat (pdf) indir
  Ayrıca İngilizce

  HABERLER

  "DİNLER TERÖRÜ LANETLER" konferansı  DESTEK OLUN
  Harun Yahya'nın eserlerinin daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

  ÜYE OLUN
  Sitemizdeki gelişmelerden haberdar olmak için e-mail listemize katılın.
   
  Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
  Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
  Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
  Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
  Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler
  Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.
  iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
  "Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
  "....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
  1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
  HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
  HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
  İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
  "Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
  SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
  SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
  YENİ BİR SAFSATA DAHA
  "Müslümanlar Kardeştir..."
  "Biz silahlı suç örgütü değiliz"
  MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
  "Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
  "Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
  MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
  "Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
  AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
  ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
  "ALIKONMA" SAFSATASI
  KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
  BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
  TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
  AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
  AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
  MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
  "Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
  "Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
  "Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
  "Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
  "...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
  "Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
  "Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
  “Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
  "Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
  "Biz bir arkadaş grubuyuz..."
  "...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
  "Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
  "...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
  "...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
  "Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
  "İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
  "Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
  "Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
  "Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
  "Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
  "Biz örgüt değiliz"
  "Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
  "Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
  "İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
  "Neden cömertsin?" diye soruyorlar
  "İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
  "Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
  "Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
  "Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
  "Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
  "Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
  "Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
  Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
  MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
  "Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
  DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
  DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
  "İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
  GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
  Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
  AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
  Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
  Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
  Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
  Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
  Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
  TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
  Bu sitelerin ne zararı var!
  Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
  Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
  İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
  Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
  Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
  Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
  HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
  Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
  FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
  Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
  Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
  Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
  "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
  Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
  Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
  Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
  Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
  Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
  SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
  Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
  En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
  Adnan Oktar kaçmamış!
  BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
  FİŞLEME SAFSATASI
  İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
  SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
  MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
  GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
  ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
  YALANLAR BİTMİYOR
  SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
  TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
  MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
  AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
  YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
  KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
  Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
  TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
  "Bizler Suç Örgütü Değiliz..."