ADNAN OKTAR MAKALE VE
RÖPORTAJLARINDA HIRİSTİYANLIK

MAKALELER

Hz. İsa (as) da, her varlık gibi Allah'ın tecellisidir, ancak (Haşa) Allah'ın zatı değildir

Hristiyanların Hz. İsa (as)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -2-

Hristiyanların Hz. İsa (a.s.)'nın Haşa Allah'ın oğlu olduğuna dair inançları büyük bir yanılgıdır -1-

Bu sitedeki Hristiyanlıkla ilgili yazıların asıl amacının, samimi Hristiyanlar tarafından doğru anlaşılması önemlidir

Sayın Adnan Oktar üçleme inancının yanlışlığını anlatıyor

İncil'de, evrim teorisine inanarak hayvanları putlaştıranların akılsızlıkları bildirilmektedir

Hz. İsa (as)'ın öldüğünü, manen Allah katına yükseltildiğini söyleyenler yanılmaktadır; Hz. İsa (as) ölmemiş, ruhu ve bedeniyle Allah katına alınmıştır

Kuran'da Hz. İsa (as)'ın hiçbir şekilde ölmediği ve öldürülmediği bildirilmektedir

Nisa Suresi'nin 159. ayetinde Hz. İsa (as) vefat etmeden önce, Ehli Kitaptan ona inanmayan kimse kalmayacağı bildirilmektedir

Allah birdir. Hıristiyanlar üçleme inancı ile karmaşık bir din anlayışına girmekten kaçınmalıdırlar

Hz. İsa (as)'ın 2000 yıl önce kullandığı kişisel eşyası bulundu

Hz. İsa (a.s)'ın sadece ruhuyla geleceğini söyleyenler yanılmaktadır, Hz. İsa (a.s) bedeniyle ve ruhuyla bu yüzyılda yeniden yeryüzüne gelecektir

Dindar Yahudilere ve Hıristiyanlara şefkat ve merhamet göstermek Kuran'ın açık bir emridir

İncil'de Hz. İsa'nın beşeri özellikleri

Kuran'da üçleme inancı reddedilmektedir

Hz. İsa insanları Allah'a imana ve kulluğa davet etmiştir

İncil'de tevhid inancı ile ilgili bölümlerden örnekler

Osmanlı döneminde Kitap Ehli'ne sevgi ve merhamet

Peygamberimiz (s.a.v.) ve 4 halife döneminde Yahudilere ve Hıristiyanlara yapılan uygulamalar

Mehdiyet dönemi Müslümanların, Musevilerin ve Hıristiyanların birlikte huzur içinde yaşayacakları bir dönemdir

Hıristiyanlıkta ve Müslümanlıkta kastedilen deccaliyet masonluktur

Peygamberimiz (s.a.v.)'in Ehli Kitap ile ilgili bazı hadisleri

Kitap Ehli ile ilgili ayetler

Deccali sistem, İsa Mesih (a.s.) ' ın ve Hz. Mehdi (a.s.)'n zuhuru için özel olarak yaratılmıştır

Kuran'da ahir zamana, Hz. İsa (a.s.)'a ve Hz. Mehdi (a.s.)'a işaret eden ayetler ve ebced değerleri

Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler aynı Allah'a inanırlar

Hz. İsa (as) Allah değildir, Allah'ın bir tecellisidir

Evanjelik masonların İncil’e dayandırmaya çalıştıkları sahte izahlara dikkat

Adnan Oktar’ın Detroit Christian Radıo Wmuz röportajı (17 Kasım 2009)

Hz. Mehdi (a.s.)' ın zuhurunun, Hz. İsa (a.s) 'ın ise nüzulünün beklendiği ahir zamanda devlet adamlarında Allah'a ve dine yöneliş hızlanmıştır

İslam barış ve sevgi dinidir Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkış dönemi barış ve güvenlik dönemi olacaktır

Bazı Hıristiyan görünümündeki masonların oyunlarına dikkat!

İncil'de bahsi geçen ''deccal Birliği'', şu an tüm dünyada hakim olan ve kan akıtan ''masonluktur''

Adnan Oktar’ın Joel Richardson (muhafazakar Hıristiyan yazar) röportajı (22 Haziran 2009)

Bir kısım Hıristiyanların ahir zamanla ilgili yanılgılarına cevaplar

Vatikan Darwinistlere teslim oldu

Vatikan'daki konferans anti-demokratik

Darwinist diktatörlüğün sonu: İsa Mesih'in gelişi yaklaştı

İslam'ın ehl-i kitaba bakışı

Hz. Meryem'in üstün ahlakını örnek almak

Kitab-ı Mukaddes'te Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşü

Kuran'a göre Hz. İsa'nın hayatı

Dünyayı ayağa kaldıran film ve Hz. İsa

İncillerdeki çelişkili çarmıh izahları

Hz. İsa dünyaya dönecektir

Hıristiyan dünyası ateist Siyonizm'e karşı dikkatli olmalıdır -2-

''Hz. İsa öldü'' diyenler büyük bir yanılgıdadırlar

Hıristiyanların üçleme yanılgıları

Hz. İsa ve Hz. Mehdi gelmeyecek nidaları, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin geliş alametidir

Hz. İsa nasıl tanınacak?-1- (Hz. İsa’nın kişiliği ve fiziksel özellikleri)

Hz. İsa nasıl tanınacak? -2- (Hz. İsa'nın faaliyetleri)

Kitap ehlinden iman edenler birbirlerinin velisidirler

Hz. İsa'yı sevenler savaş değil barış ile yükümlüdürler

Ehl-i kitap İslam ittifakı

Hıristiyan dünyası ateist Siyonizm'e karşı dikkatli olmalıdır -1-

Kitap ehli'ne çağrı: Gelin birlik olalım

Hz. İsa'yı beklemek

Dünyayı ayağa kaldıran film ve Hz. İsa

Hz. İsa Allah'ın oğlu değildir, Allah'ın peygamberidir

İncil ve Tevrat'ın Kuran ile mutabık yönleri

Kuran'da Hıristiyanlık ve Musevilik propagandası yoktur!

 

ADNAN OKTAR RÖPORTAJLARINDAN KESİTLER

Hz. İsa 'geldi, öldü' diyenler, mezarını göstersinler o zaman. Hz. İsa (a.s.)'ın görevini yapmadan nasıl öldüğünü söyleyebilirsiniz? Doğru söylememek haramdır

Hıristiyanlıktaki yanlış inançlar

http://tr.harunyahya.tv/images/spacer.gifHz. İsa, Hıristiyan cemaatleri ve dünya liderlerine yönelik vazife başında

http://tr.harunyahya.tv/images/spacer.gifEvanjelikler, Müslümanları deccal ordusu olarak görüyorlardı, Irak'ı ve Afganistan'ı işgal etmelerinin sebebi buydu. Evanjeliklerdeki bu düşünceyi yıktık

Zuhruf Suresi'nden açıklamalar: Hz. İsa gelmeyecek sananlara cevap

Hristiyanlar ve Museviler Müslümanların samimi uygulamalarını örnek alarak gerçek İsevi, gerçek Musevi olmak için gerçek Muhammedi olmak gerekiyor diyecekler

Ferasetle bakan bir mümin için Hz. İsa'nın tek bir bakışı bile yeterlidir, bir anda kalp ehli olur

Papa, Hz. İsa ile ilgili söylediklerini geri almalı. Üçleme inancını mitolojideki Zeus inancından alınmıştır

İncil'de münafık karakteri çok hikmetli bir şekilde anlatılmıştır

Hz. İsa (a.s.) devrindeki münafık; Yuda İzaryot

Hz. Davud'un kılıcını Hz. Mehdi ve Hz. İsa manen kuşanacak, bütün silah sanayini ortadan kaldıracaklardır

Hz. İsa'nın ölmediğine dair ayetlerin Arapça kelime karşılıkları ve İslam alimlerinin bu yöndeki açıklamaları

Hz. İsa (a.s.)'ın Allah Katına alınması nasıl olmuştur?

Hz. İsa geldiğinde geçmişini hatırlamayacak. Kuran'ı okumaya başlar başlamaz, Allah'ın Hak Kitabı olduğunu anlayacaktır

Hz. İsa (a.s.), Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sahabesidir. Hz. Mehdi (a.s.) da Hz. Muhammed(s.a.v.)'ın kumandanıdır

Rahibeler, Allah katında Hz. İsa ile evlenmişlerdir. Peygamberimiz'in hanımları kendilerini Peygamber efendimize vakfetmişlerdir

Kuran'ın dışında bir düşüncenin dünyaya hakim olması mümkün değildir. Museviler de, Hıristiyanlar da gerçek dinlerini Kuran’dan öğrenebilir

Evanjeliklerde ve bazı Müslümanların arasındaki kan dökücü anlayış yanlıştır. Bir çok evanjelik Mehdi'nin ve Mesih'in geldiğinden emin

Kuran'a karşı tavır alan Hıristiyanlar, aslında İncil'e tavır alıyorlar. Gerçek İncil, Kuran'ın içindedir

İncil'de geçen kutsal mekanların hemen hemen tamamı Türkiye'dedir. Hz. İsa bütün Hıristiyanları Kuran aşığı yapacak

İncil'de, evrim teorisine inanarak hayvanları putlaştıranların akılsızlıklarını ifade eden bölüm

İncil'de Kova çağına ve Ashab-ı Kehf'in Hz. İsa'nın öğrencileri olduğuna dair işaretler

Evanjeliklerin inancına göre bir kişi her ne suç işlerse işlesin, Hz. İsa onun günahlarını aldığı için cennete gideceğini düşünür. Bu çok yanlış bir din anlayışıdır

Hz. İsa (a.s.)'ın ölüleri diriltme mucizesi

Hz. İsa ile ilgili hadisler

Dindar Hıristiyan olarak gösterilen bazı kişiler aslında Amerikan faşist milliyetçileridir. Bağnaz ve gerici kesim sertlik politikasıyla evanjelikleri tahrik edecek malzemeyi verdiler

Hz. İsa (a.s.)'dan gökten sofra istemelerindeki sır

Hz. İsa (a.s.)'ın 2000 yıl önce kullandığı kişisel eşyası bulundu

Hz. İsa (a.s.) geldiğinde niçin faaliyetlerini gizli yürütmesi gerekiyor?

Hz. İsa'nın gelişini görmek isteyenler, Hıristiyanlıktaki üçleme inancının sonlanması ve tek Allah'a inancın yerleşmesi için çaba harcamalı

Hz. İsa'nın anlatımıyla Hz. Mehdi

İsrail'de dine yöneliş Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhuruyla beraber başlamıştır. Evanjelikler, biz destekledikten sonra dinlenmeye başladılar

Yeni bir din geldiğinde, o dine tabi olmak gerekir; İbrahimi olan kişinin Musevi, sonra İsevi sonra da Muhammedi olması gerekir

Hz. İsa'nın talebeleri ünlü kişilere, siyasi kademelere nüfuz eden bir çalışma yapacaklardır

İncil ve Tevrat tahrif olmuştur. Kitap ehli'nin Muhammedi olup, gerçek İseviyeti ve Museviyeti saf vahiy ve hak kitap olan Kuran'dan öğrenmeleri gerekir

Şeyh Nazım Hazretleri, Papa'yla görüşerek, Hıristiyan ve Müslümanların, dinsizliğe, zulme ve teröre karşı ittifak etmelerinin önemini vurgulamıştır

İncil ve Tevrat'ta karışık, anlaşılmaz ve çelişkili bir çok bölüm var, Kuran saf vahiydir. Tüm Musevi ve Hıristiyanların Kuran'a tabi olmaları gerekir

Ehl-i Kitap da Allah'ın bize bir emaneti, onların güvenliği de bize emanet

Hz. İsa'nın havarileri muhtemelen mağaraya sığınmış Kehf ehli olabilir

Hz. İsa geldiğinde, geçmişini hatırlayacak mı? Herşeyi tekrar mı öğrenecek?

Önümüzdeki on yıl Hz. Mehdi(a.s.)'la ilgilidir, on yıldan sonra Hz. İsa ve gelecek ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin tasdikçisi olacaktır

Hz. İsa'nın ahir zamanda geliş amacı tüm Hıristiyan dünyasını Kuran'a davet etmektir

Hz. İsa (a.s.)'ın gelişini örtbas etmek için yapılan akıl almaz izahların ibretle izlenmesi gerekir

İncil'de Hz. Mehdi (a.s.)

Musevi ve Hıristiyanlar Kuran'a tabi olacaklar, Tevrat ve İncil'in hak kısımlarına uyacaklar

İncil'de tarif edilen su testisi taşıyan kişi ve kova çağı

Hud Suresi'nden açıklamalar: Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.)'ı bilir

Hz. İsa (a.s.)'nin dönemi çok zorluydu, tekrar geldiğinde Hz. Mehdi (a.s.) ona zemini hazır hale getirecek

Lokman Suresi'nden açıklamalar: İnsanlar için göklerde Hz. İsa, yerde ise Hz. Mehdi birer nimettir

Hz. İsa başlangıçta gizli olacaktır ancak Hz. Mehdi halk arasında olacaktır

Hz. İsa ve Hz. Mehdi sevgi ve merhamet insanlarıdır, onların zamanında damla kan akmayacaktır

İncil'deki Faraklit Hz. Mehdi'ye işaret etmektedir

İncil'de Hz. İsa haşa Allah olarak değil, insan olarak anlatılmıştır

Bediüzzaman'ın açıklamalarıyla Hz. İsa'nın gelişi. Hz. İsa vesilesiyle herkes Müslüman olacak

Adnan Oktar: ''Mazlum Müslümanların, Musevilerin ve Hıristiyanların hakkını koruyorum. Hiçbirini ezdirmem''

Hıristiyan ve Musevilere şefkat, saygı ve hürriyet Türk İslam Birliği'nin temel özelliklerindendir

Kitap Ehli, Müslümanların koruması altındadır

Hz. İsa (a.s.)'ın gelişiyle ilgili ayetler

Teslis inancı, Hıristiyanlığa verilmiş en büyük zarar ve Hz. İsa (a.s.)'a yapılmış en büyük iftiradır

Tarihte Hıristiyan ülkelerin yaptığı savaşlar için Hıristiyanlık sorumlu tutulmamıştır. Müslümanları zalim göstermeye çalışan zihniyet masonluktur

Bediüzzaman Hıristiyanlıkta olacağını söylerken, Hıristiyanların tevhid inancına döneceklerini bildirmiştir

Hz. İsa, Hz. İbrahim neslindendir

Hz. Mehdi (a.s.) Kitap ehline kendi kitaplarıyla hükmedecektir

Hem Musevilerden, hem Hıristiyanlardan Müslüman olup kendini gizleyen çok kişi vardır

Hz. İsa'nın ahir zaman talebeleri

Hıristiyanlar, Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söyleyerek milyonlarca insanın dinsiz olmasına sebep oluyor

Hıristiyanlıktaki Deccal anlayışı

Hıristiyanlıktaki üçleme düşüncesi şirktir

Musevi ve Hıristiyan düşmanlığı kesinlikle olmaması gereken, çok yanlış bir düşüncedir

İncil'de tahrif olmamış, hak olan birçok bölüm vardır

Hak din İslam'dır. Hıristiyanlık ve Musevilik eski İslam dinleridir

Kitap ehliyle evlenilir, sofrasında yemek yenir

Masonluk Hıristiyan ve Müslümanları çatışmaya itip, her iki dini de ortadan kaldırmak için çok kurnazca ve şeytani bir plan kurmuştur

Masonlar, bazı Evanjeliklere Müslümanları Deccal ordusu olarak göstermek istemiştir. Müslümanlar sevgi ve şefkat ordusudur

Kitap ehlini veli edinmemenin anlamı kitap ehli'nden kişileri idareci edinmemektir

Hıristiyanlar, Museviler ve Müslüman kardeşlerimiz evrim konusunda pasif kalmışlardı. Biz Darwinizmin beynini parçaladık

Hıristiyanlar ve Museviler de namaz kılar

Hz. Mehdi (a.s.) Hıristiyanlar ve Musevilerle beraber hareket edecektir. Hıristiyanların Müslümanlara bakış açısı yanlıştır

Hz. İsa'nın görünümü nasıl olacak?

Yahudi ve Hıristiyanlar Mesih Deccal'in oyununa karşı dikkatli olmalıdır

Hıristiyanların beklediği Deccal

Hıristiyanlıktaki teslis inancı sapkın bir inanıştır

Hz. İsa'nın göğe alınışı

Hz. İsa'nın vesilesiyle dünya liderlerinin üslubu değişecek

Hz. İsa, cism-i beşerisiyle gelecek ve dünya siyasetini yönlendirecektir

Adnan Oktar: ''Protestanlar ve Evanjelikler Müslümanları ortadan kaldırmaya kalkıyorlardı, buna engel olduk.''

Müslümanların kitap ehli'ne şefkati

Türk-İslam Birliği ehl-i kitaba da mutluluk ve hürriyet getirecektir

Sayın Adnan Oktar'ın ehli kitaba çağrısı

Müslümanlar ve kitap ehli Deccaliyet'e karşı birlik olmalıdırlar

Sayın Adnan Oktar'ın kitap ehline ve antisemitizme bakış açısı

Hz. Muhammed (sav)'in kitap ehli'ne karşı örnek tutumu

Hz. Mehdi (a.s.) döneminde ehl-i kitap ve Müslümanlar kardeşçe yaşayacaklar

Müslüman'ın ehl-i kitaba bakış açısı nasıl olmalıdır?

Ehli-i kitabın Müslümanlar ile ortak inançları ve değerleri

İslam'ın ehl-i kitap'a bakış açısı

Ehli-i kitap İslam ittifakı

Hz. İsa (a.s)'yı ihbar eden münafığın durumu

Hz. İsa (a.s) hangi dilde konuşacak

Hz. İsa (a.s)'nın Hz. Mehdi (a.s.) İle karşılaşma yerleri İstanbul'dur

Ashab-ı Kehf Hz. İsa (a.s)'nın yardımcıları olacaklardır

Sahte Mesihlerin ortaya çıkışı Hz. İsa (a.s)'nın gelişinin bir alametidir

Hz. İsa (a.s) geldiğinde Hıristiyanları üçleme yanılgısından kurtaracaktır

Hz. İsa (a.s)'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi Kuran ayetleriyle bildirilmiştir

Allah Hz. İsa (a.s)'yı ve Hz. Mehdi (a.s.)'yi hiçbir gücün yenemeyeceği özelliklerle yaratmıştır

İnternet Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) için özel olarak yaratılmıştır

Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) simaen birbirlerine benzerler

Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) bir araya geldiğinde İslam ahlakı dünyaya hakim olacak

Hz. İsa (a.s)'nın Hz. Mehdi (a.s.)'ye yardımı

Hz. İsa (a.s)'nın gelişi kıyamet için bir alamettir

Hz. İsa (a.s)'nın fiziksel özellikleri ve kıyafetleri

Hz. İsa (a.s)'nın Deccal ile mücadelesi

Hz. İsa (a.s)'nın ahiretteki sorgusu

Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) beraber namaz kılacaklardır

Hz. İsa (a.s) konusunda şahsı manevi yanılgısı

Hz. İsa (a.s) geldiğinde vahiy alacak mı?

Hz. İsa (a.s) geldiğinde evlenecek mi?

Hz. İsa (a.s)'ın gelişi ile dünya barış ve sevgi çağına kavuşacak

Hz. İsa (a.s)'ın dünyadaki faaliyetleri

Hz. İsa (a.s) ikinci kez yeryüzüne geldiği ilk zamanlarda gizlenecektir

Hz. İsa geldiğinde tüm Hıristiyanlar Müslüman olacaktır

Hz. İsa (as) geldiğinde Kuran'a tabi olacaktır

Hz. İsa geldiğinde Hıristiyanlıktaki yanlış inançları ortadan kaldıracaktır

Hz. İsa geldiği vakit Hıristiyan bir cemaat içerisine inecektir

Hz. İsa'nın geliş müjdesi

Dört ehli sünnet mezhebinde de Hz. İsa (a.s.)'ın inişi haktır

Hz. İsa ne zaman gelecek?

Hz. İsa'nın geliş alametleri

Hazreti İsa ölmedi

İnternet Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) için özel olarak yaratılmıştır

Hz. İsa (a.s)'nın, Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili Allah'a verdiği söz

Adnan Oktar: Dindar Hıristiyanları, Musevileri Allah dostu olarak görüyorum

Ehl-i kitap kardeşlerimizdir

RÖPORTAJ KESİT DEŞİFRELERİ

Aklı başında, güçlü bir Müslümanlık anlayışı ile, Hıristiyanlıkta da Musevilikte de samimiyet gelişmeye başladı.

Hz. İsa (a.s.)'dan gökten sofra istemelerindeki sır.

Hz. İsa (a.s.)'ın 2000 yıl önce kullandığı kişisel eşyası bulundu

Hz. İsa (a.s.) geldiğinde niçin faaliyetlerini gizli yürütmesi gerekiyor?

Hz. İsa'nın anlatımıyla Hz. Mehdi

İsrail'de dine yöneliş Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhuruyla beraber başlamıştır. Evanjelikler, biz destekledikten sonra dinlenmeye başladılar.

Hz. İsa'nın talebeleri ünlü kişilere, siyasi kademelere nüfuz eden bir çalışma yapacaklardır

Şeyh Nazım Hazretleri, Papa'yla görüşerek, Hıristiyan ve Müslümanların, dinsizliğe, zulme ve teröre karşı ittifak etmelerinin önemini vurgulamıştır

İncil ve Tevrat'ta karışık, anlaşılmaz ve çelişkili bir çok bölüm var, Kuran saf vahiydir. Tüm Musevi ve Hıristiyanların Kuran'a tabi olmaları gerekir.

Allah'a inanan, 'Allah birdir' diyen tüm mümin kardeşlerimiz ve Ehl-i Kitap Allah'ın bizlere emanetidir.

Ehl-i Kitap da Allah'ın bize bir emaneti, onların güvenliği de bize emanet.

Türkiye'nin manevi himayesi, tüm Müslümanlar, Museviler ve Hıristiyanlar için kurtuluştur

Hz. İsa geldiğinde, geçmişini hatırlayacak mı? Herşeyi tekrar mı öğrenecek?

Önümüzdeki on yıl Hz. Mehdi(a.s.)'la ilgilidir, on yıldan sonra Hz. İsa ve gelecek ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin tasdikçisi olacaktır.

Hz. İsa'nın ahir zamanda geliş amacı tüm Hıristiyan dünyasını Kuran'a davet etmektir.

Hz. İsa (a.s.)'ın gelişini örtbas etmek için yapılan akıl almaz izahların ibretle izlenmesi gerekir

Yehova şahitlerinin çalışmalarına ve misyonerlik faaliyetlerine karşı ne yapılması gerekir?

İncil'de Hz. Mehdi (a.s.)

Bediüzzaman Hazretleri Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili konular da dahil bütün konuları çok detaylı olarak anlatmıştır

Bediüzzaman Hz. İsa (a.s.)'ın şahsı manevi olmadığını çok net bildirmiştir

Kim ne derse desin Bediüzzaman Hazretleri, Hz. İsa (a.s.)'ın şahsı manevi olmadığını açıkça ifade etmiştir

Bediüzzaman Hz. İsa (a.s.)'ın şahsı manevi olmadığını ve tekrar yeryüzüne ineceğini bildirmiştir

Hz. Meryem'in bütün alemlerin kadınlarına örnek ahlakı

Hud Suresi'nden açıklamalar: Hz. İsa (a.s.), Hz. Mehdi (a.s.)'ı bilir.

Hz. İsa (a.s.)'nin dönemi çok zorluydu, tekrar geldiğinde Hz. Mehdi (a.s.) ona zemini hazır hale getirecek.

Hz. İsa başlangıçta gizli olacaktır ancak Hz. Mehdi halk arasında olacaktır.

Ne Müslümanlara ne Musevilere ne Hıristiyanlara herhangi bir zarar gelmesine izin vermeyiz.

Hz. İsa ve Hz. Mehdi sevgi ve merhamet insanlarıdır, onların zamanında damla kan akmayacaktır

İncil'deki Faraklit Hz. Mehdi'ye işaret etmektedir.

Kuran Kitap Ehli'ne insancıl bir tavırla yaklaşılmasını emreder

Hıristiyan ve Musevilere şefkat, saygı ve hürriyet Türk İslam Birliği'nin temel özelliklerindendir

Kitap Ehli, Müslümanların koruması altındadır

Hz. İsa (a.s.)'ın gelişiyle ilgili ayetler

Hem Arap dünyasını, hem de Hıristiyan ve Musevileri ezen sistem Darwinizmdi. Allah'ın izniyle biz bu sistemi çökerttik.

Teslis inancı, Hıristiyanlara verilmiş en büyük zarar ve Hz. İsa (A.S.)'ya yapılmış en büyük iftiradır.

Yunus Suresi'nden açıklamalar: Hz. İsa (as) göklerde, Hz. Mehdi (as) yerdedir... Gücün tamamı Allah'ındır... Üzülmek haramdır...

Hz. İsa (as)'nin doğum günü iftiharla hatırlanır, sevinç duyulur

Hem Musevilerden, hem Hıristiyanlardan Müslüman olup kendini gizleyen çok kişi vardır

Hz. İsa'nın ahir zaman talebeleri

Hıristiyanlıktaki Deccal anlayışı

Masonluk Hıristiyan ve Müslümanları çatışmaya itip, her iki dini de ortadan kaldırmak için çok kurnazca ve şeytani bir plan kurmuştur

Masonlar, bazı Evanjeliklere Müslümanları Deccal ordusu olarak göstermek istemiştir. Müslümanlar sevgi ve şefkat ordusudur

Hıristiyanlar ve Museviler de namaz kılar

Yahudi ve Hıristiyanlar Mesih Deccal'in oyununa karşı dikkatli olmalıdır

Hz. İsa(a.s)'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi ve Hz. Mehdi (a.s)'nin zuhurunun yaklaşması masonları tedirgin ediyor

Sayın Adnan Oktar'ın ehli kitaba çağrısı

Müslümanlar ve kitap ehli Deccaliyet'e karşı birlik olmalıdırlar

Sayın Adnan Oktar'ın kitap ehline ve antisemitizme bakış açısı

Müslüman'ın ehl-i kitaba bakış açısı nasıl olmalıdır?

Ehli-i kitabın Müslümanlar ile ortak inançları ve değerleri

İslam'ın ehl-i kitap'a bakış açısı

Ehli-i kitap İslam ittifakı

Hz. İsa (a.s)'yı ihbar eden münafığın durumu

Hz. İsa (a.s) hangi dilde konuşacak

Hz. İsa (a.s)'nın Hz. Mehdi (a.s.) İle karşılaşma yerleri İstanbul'dur

Ashab-ı Kehf Hz. İsa (a.s)'nın yardımcıları olacaklardır

Sahte Mesihlerin ortaya çıkışı Hz. İsa (a.s)'nın gelişinin bir alametidir

Hz. İsa (a.s) geldiğinde Hıristiyanları üçleme yanılgısından kurtaracaktır

Hz. İsa (a.s)'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi Kuran ayetleriyle bildirilmiştir

Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) simaen birbirlerine benzerler

Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) bir araya geldiğinde İslam ahlakı dünyaya hakim olacak

Hz. İsa (a.s)'nın Hz. Mehdi (a.s.)'ye yardımı

Hz. İsa (a.s)'nın gelişi kıyamet için bir alamettir

Hz. İsa (a.s)'nın fiziksel özellikleri ve kıyafetleri

Hz. İsa (a.s)'nın Deccal ile mücadelesi

Hz. İsa (a.s)'nın ahiretteki sorgusu

Hz. İsa (a.s) ve Hz. Mehdi (a.s.) beraber namaz kılacaklardır

Hz. İsa (a.s) konusunda şahsı manevi yanılgısı

Hz. İsa (a.s) geldiğinde vahiy alacak mı?

Hz. İsa (a.s) geldiğinde evlenecek mi?

Hz. İsa (a.s)'ın gelişi ile dünya barış ve sevgi çağına kavuşacak

Hz. İsa (a.s)'ın dünyadaki faaliyetleri

Hz. İsa (a.s) ikinci kez yeryüzüne geldiği ilk zamanlarda gizlenecektir

Hz. İsa geldiğinde tüm Hıristiyanlar Müslüman olacaktır

Hz. İsa (as) geldiğinde Kuran'a tabi olacaktır

Hz. İsa geldiğinde Hıristiyanlıktaki yanlış inançları ortadan kaldıracaktır

Hz. İsa geldiği vakit Hıristiyan bir cemaat içerisine inecektir

Hz. İsa'nın geliş müjdesi

Hz. İsa ne zaman gelecek?

Hz. İsa'nın geliş alametleri

 


Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."