Download the pdf format
MS Word (rtf)
Satın Al
Ayrıca Almanca, Azerice, İngilizce

 Andolsun Musa'yı: "Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat" diye ayetlerimizle göndermiştik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır.
(İbrahim Suresi, 5)

İnsanlık tarihine aynı zamanda peygamberler tarihi gözüyle de bakılabilir. Allah Kendi vahyini insanlara tarihin her döneminde elçileri vasıtasıyla ulaştırmıştır. Elçiler, insanlara Allah'ı anlatmış, onlara Rabbimizin sözlerini iletmişlerdir.

Kuran'da birçok peygamberin bu tebliğ mücadelesi detaylı bir şekilde anlatılır. Onların bu mücadele sırasındaki davranışları, karşılaştıkları zorluklar ve buldukları çözümler, gösterdikleri güzel davranışlar anlatılır. Allah, elçilerinin yaşadıklarını Kuran'da, insanlara örnek olması için aktarır. Onların mücadeleleri ve ahlakları şu anda yaşayan insanlar için de örnektir.

Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ile birlikte Hz. İsa, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve daha birçok peygamberden haberler verilmekte, onların yaşadıkları ve ibret alabileceğimiz olaylar aktarılmaktadır. Örneğin Hz. Yusuf'un kardeşleriyle olan diyaloğu, kardeşlerinin onu kuyuya atması, köle olarak satılması, sarayda köle iken iftiraya uğrayıp zindana atılması, oradan da hazinelerin başına geçmesi anlatılırken bizim de ibret alabileceğimiz birçok imani özellik görülmekte, ayrıca insan ve toplum psikolojisine dair hikmetli bilgiler aktarılmaktadır.

Ya da Allah'ın Kuran'da "sizin için onda güzel bir örnek var" diye söz ettiği Hz. İbrahim'in ateşe atılırken tevekkül etmesi ve Allah'a yönelmesinde, onun içli ve yumuşak huylu olduğunun belirtilmesinde gerçekten bizim için çok güzel örnekler vardır.

Kuran'da kendisinden ve yaşamından en çok bahsedilen peygamber ise Hz. Musa'dır. Tam 34 surede Hz. Musa'dan bahsedilmektedir. Kuran'ın üç ayrı büyük suresinde (Araf, Taha ve Kasas sureleri) Hz. Musa'nın hayatına dair çok detaylı bilgiler verilmektedir. Tüm bu sure ve ayetlerde Hz. Musa'nın, çocukluğundan başlayarak Firavun'la olan mücadelesi, kavminin kötü davranışları ve onlara yaptığı tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Zorluk anlarında gösterdiği dirayet örnek olarak verilmiştir.

Bu bölümde Hz. Musa'nın Kuran'da bahsedilen hayatını inceleyeceğiz. Ayetlerin işaretiyle yaşadıklarını göreceğiz. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Hz. Musa'nın hayatını geçmişte yaşanmış bitmiş olaylar olarak değil, günümüze, bizzat kendi hayatımıza ışık tutan ibretler ve örnekler olarak değerlendirmemizdir.

- Firavun'un Mısır Hakimiyeti ve İsrailoğulları'nın Durumu
- Hz. Musa'nın Doğumu
- Hz. Musa'nın Mısır'dan Kaçışı
- Medyen'e Gidişi ve Orada Kalması
- Tuva Vadisine Gelmesi ve İlk Vahiy
- Allah'ın Hz. Musa İle Konuşması
- Hz. Musa'nın Kendisine Yardımcı Olarak Hz. Harun'u İstemesi
- Hz. Musa Kıssası ve Kaderin Sırrı
- Firavun'a Yapılan Tebliğ ve Kullanılacak Üslup
- Firavun'un Çarpık Mantığı
- Kuran'da Mısır Hükümdarlarının Ünvanları
- Hz. Musa'nın Büyücülerle Mücadelesi
- Büyücülerin İman Etmesi
- Saraydaki İnanan Kişi ve Tartışmalar
- İsrailoğulları'nın Nankörlüğü
- Musibetler Dönemi ve Firavun'un Akılsızlığı
- Hz. Musa ve Kavminin Mısır'ı Terk Etmesi ve Firavun'un Suda Boğulması
- Karun'un Büyüklenmesi ve Cezalandırılması
- Hz. Musa'nın Kavminin Saparak Buzağıya Tapması
- Yahudi Kavminin Sapkın Tavırları
- Hz. Musa ve İlim Sahibi Kişi
- Sonuç

 


Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.