Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlar çeşitli sıkıntılarla mücadele etmektedirler. Dünya toplumlarının içinde bulunduğu durumu kısaca gözümüzün önüne getirelim: ateizmi ve dinsizliği ilke edinen ideolojilerin dünya çapındaki faaliyetleri, sosyal dejenerasyon, ahlaki çöküntü, yoksulluk, açlık, manevi boşluk içindeki insanlar, yasa dışı eylemler, cinayetler, kavgalar, çatışmalar, savaşlar vs... Şüphesiz bu gibi kötülükler, dünya toplumlarını büyük bir hızla maddi ve manevi yıkımın eşiğine götürmektedir. Diğer yandan da ateist-materyalist, yıkıcı ve zararlı felsefeler insanların hem dünya hem de ahiret hayatlarını tehdit etmektedir.

Allah'ı inkar edenlerin öne sürdükleri en büyük safsata, canlı cansız her şeyin tesadüfler sonucunda oluştuğu iddiasıdır. İnkarcıların yaymaya çalıştıkları bu batıl inancın kırılması için, çevremizdeki yaratılış delillerini modern bilimin ışığında incelemek ve bunları da insanlara anlatmak gereklidir. Canlılardaki muhteşem yapıları ve mükemmel tasarımları, evrendeki olağanüstü sistemleri ve milyarlarca hassas dengeyi bu sayede tüm açıklığıyla gören vicdanlı insanlar, bunların tesadüfen oluşamayacağını ve her şeyi üstün güç sahibi olan Allah'ın yaratmış olduğunu anlayacaklardır. Böylece inkarcıların yaymaya çalıştığı "tesadüf" iddiası, yerle bir olacaktır.

İnançlı, samimi, vicdanlı ve sağ duyulu Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlara düşen, kötülüklere ve kötülere karşı ortak bir mücadele yürütmek, yardımlaşmak, birlik ve beraberlik içinde çalışmaktır. Bu birlik sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış, uyum ve işbirliği prensipleri temel alınarak bina edilmelidir. Durumun ne kadar acil olduğu göz önünde bulundurulmalı; çekişme, tartışma ve ayrılığa yol açacak unsurlardan şiddetle kaçınılmalıdır. Çünkü her üç ilahi dinin ortak amaçlarından biri, tüm insanların barış, huzur, güvenlik ve mutluluk içinde yaşamalarıdır ve buna aykırı girişimler her üç dine göre de yanlıştır.

 

MAKALE 5.1: Müslümanlarla Kitap Ehli Yaratılış Gerçeğini Anlatmada İttifak Etmelidirler

MAKALE 5.2: 20.Yüzyıla Acı Getirenler

MAKALE 5.3: Sosyal Darwinizm: "Orman Kanunlarının İnsan Davranışlarına Uygulanması Bilimi"

MAKALE 5.4: Darwinizm - Komunizm İttifakının İç Yüzü

MAKALE 5.5: Darwin'in Irkçılığı ve Sömürgecilik

MAKALE 5.6: Darwinizm Ve Faşizmin Korkunç İttifakı

MAKALE 5.7: Dünya Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Ateizmin Çöküşü

MAKALE 5.8: Teist Evrimci Modeli Büyük Bir Yanılgıdır

 


Ana Sayfa | Gelin Birlik Olalım | Ortak İnanç Esasları | Ortak Değerler | Barışa Davet | İslam'da Kitap Ehli | Ortak Fikri Mücadele
Radikalizm Tehlikesine Karşı Ortak Mücadele | İslam Tarihinde Müslümanlar ve Kitap Ehli | İslam'ı Yeni Öğrenenler İçin
Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut | Hazreti Yusuf | Hazreti Musa | Hz.Süleyman | Hazreti Meryem | Hazreti İsa Ölmedi
Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir Allah'ın Peygamberidir| Hazreti İsa Gelecek | Hazreti Muhammed
Yazar Hakkında | Bize Ulaşın | Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm yazılar, Harun Yahya'nın kitap ve makalelerinden derlenmiştir.